Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mikulášský závod

Kynologický klub při AVZO v Chrudimi Vás zve
na klubový závod
Memoriál Zdeňka Mísaře spojený s Mikulášským závodem,
který se koná dne 5.12.2015

Tradičně půjde o klání v netradičním duchu. Využijte proto možnosti vyzkoušet schopnosti svého psa i sebe.
Místo konání: Kynologické cvičiště na ploché dráze v Chrudimi
Kategorie klání: Mikulášský závod dle zkoušky ZVV1 beze stop včetně obran
Poslušnost:

 1. přivolání (za pochodu k noze) (10)
 2. ovladatelnost na vodítku (10)
 3. sedni-lehni-vstaň (10)
 4. odložení za pochodu vleže (střelba) (10)
 5. štěkání (pes u nohy) (10)
 6. aport (10)
 7. skok vysoký (100 cm) (10)
 8. skok šplhem 180 cm (10)
 9. kladina nízká (10)
 10. odložení (25 kroků) (10) (100)

Obrana:

 1. průzkum terénu (4 zástěny) (10)
 2. vyštěkání (10)
 3. prohlídka, výslech (10+10)
 4. přepadení při výslechu (15)
 5. ovladatelnost psa (pouštění) (5)
 6. zadržení pomocníka 50 kroků (15)
 7. ovladatelnost pouštění (5)
 8. útok na psa (15)
 9. ovladatelnost psa (pouštění) (5) (100)

V případě rovnosti bodů rozhoduje přivolání, zadržení pomocníka 50 kroků

Memoriál Zdeňka Mísaře
Poslušnost:

 1. přivolání (10)
 2. ovladatelnost na vodítku (10)
 3. sedni – lehni (10)
 4. odložení za pochodu (v leže) (10)
 5. chování psa ve skupině osob (10)
 6. odložení dlouhodobé (15 kroků) (10)

V případě rovnosti bodů rozhoduje přivolání

Podmínky účasti:

 • Schopnost zvládnout psa.
 • Všichni psi musí být klinicky zdraví, mít platný očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata. Psi musí být očkováni proti vzteklině podle platných předpisů.
 • V průběhu celého závodu si za škody způsobené psem zodpovídá jeho majitel.
 • Účastníci závodu i diváci jsou povinni zachovávat obecná bezpečnostní pravidla a řídit se pokyny pořadatelů závodu.
 • Od 1. 1. 2006 ze zákona mají zákaz vstupu na akce, psi s kupírovanýma ušima.
 • Používání výcvikových pomůcek nesmí být v rozporu se zákonem na ochranu zvířat.

Přihlášení: panu Rostislavu Šťastnému, předsedovi kyn. klubu mob.: 739 690 093

Protesty: Veškeré připomínky bude možné prodiskutovat po skončení klání.

Organizační pokyny:
Program klání: 7.3o - 8.00 hod - Prezence
8.00 hod - Zahájení klání

Po celou dobu klání bude zajištěno občerstvení!

Klání je určeno těm, kteří se chtějí dobře pobavit a strávit příjemný den

Na Vaši účast se těší ZKO Chrudim